Scientix – Belçika

Scientix nedir?
“Destekçilerimiz sayesinde Scientix artık bilginin akışını sağlamak için bir platform sunabiliyor. Bu platform sayesinde; hiçbir proje tek başına çalışmak zorunda kalmaz, hiçbir STEM merkezinin veya kuruluşunun sıfırdan başlaması gerekmez, hiçbir öğretmen çok zor ama en çok ihtiyaç duyulan görev olan çocukları tanıma konusunda yardımsız kalmaz. Bilim hakkında hayal kurun ve onu sevin.”

Dr. Àgueda Gras-Velázquez, Scientix Proje Yöneticisi – Avrupa Okul Ağı Bilim Program Müdürü

STEM eğitimi ile ilgili en iyi uygulamaları ve yeni bilgileri kolay bir şekilde paylaşmak zor olabilir. Gelecek nesil bilim insanlarını hazırlamak ve onlara ilham vermek için motive edebilen, iyi eğitimli, iyi donanımlı bir fen bilgisi öğretmenine ihtiyacımız var.

Mühendislik ve teknoloji büyümekte olan endüstrilerdir, bu nedenle gençleri STEM endüstrilerinde çalışmaya teşvik etmek ve hazırlamak ya da bu alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak gereklidir.

Scientix, öğretmenlere belirli konularda uzmanlardan gelen girdilere sahip olan kullanımı kolay bir çevrimiçi portal sunar, böylece öğrencilerine en güncel fikirleri öğretebilir ve öğrencilerin seçtikleri alanda çalışabilir.

Öğrencilere çalıştıkları konuların gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğini ve öğrendiklerinin faydasını göstererek, öğrencilerin kişisel motivasyonlarını ve derse katılımlarını arttırır. Gerçek dünyadaki örneklere ve bilim etkinliklerine erişim bunu başarmaya yardımcı olabilir.

Proje, ilk aşamasında, Avrupa STEM eğitim projeleri ile sonuçlarını toplamak ve bunları sunmak için çevrimiçi bir portal kurdu. Bununla birlikte birkaç öğretmen atölyesi düzenledi. Ana ağ etkinliği ise Mayıs 2011’de Brüksel’de gerçekleştirilen Scientix konferansıydı.

Scientix projesinin ikinci aşaması bu topluluğu ulusal bir seviyeye genişletti. Ulusal İrtibat Noktaları ağı aracılığıyla, Scientix Avrupa’daki topluluklara eğitim vermeye başladı. Araştırma tabanlı ve diğer yenilikçi yaklaşımların fen ve matematik eğitimine daha fazla yayılması için ulusal stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Scientix, 2010’dan bu yana 500’den fazla projenin çalışmasını Avrupa’daki eğitimcilerle paylaştı. STEM eğitiminde binlerce öğretim materyali, araştırma raporu ve eğitim kursu bulunmaktadır.

Başlangıçta, çalışma sekiz dille sınırlıydı. Kısa süre önce 24 AB dilini de kapsayacak şekilde genişletildi. Ek olarak, şu anda 30’dan fazla Avrupa diline eğitim materyali talebi çevirisi sunmaktadır.

Scientix’e sunulan çalışma, Avrupa Birliği’nin H2020 araştırma ve yenilik programından – Avrupa Bilim Ağı’nın (EUN) koordine ettiği Scientix 3’ün (Hibe sözleşmesi N. 730009) proje kapsamında finanse edildi. Web sitesinin içeriği organizatörün sorumluluğundadır ve Avrupa Komisyonu’nun (AK) görüşünü temsil etmemektedir. AK, içerdiği bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Özet- Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) öğretmek ve öğrenmek için oluşan bir topluluktur. Scientix, STEM öğretmenleri, eğitim araştırmacıları, politika belirleyicileri ve diğer STEM eğitim uzmanları arasında Avrupa çapında bir işbirliğini teşvik etmekte ve desteklemektedir.

Uygun Yaş Grubu: Bütün yaş grupları

Uygulama için ipuçları: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ile ilgilenen Scientix topluluğunu herkes kullanabilir. Bu bir kişi veya insan grubu olabilir. Uygulama zamanları, insanların Scientix topluluğuna ne ölçüde katıldığına göre büyük ölçüde değişiklik gösterir, ancak Scientix, kısmen online varlık gerektiren bir çevrimiçi topluluktur.

HundrED Kriterleri:
1-Yenilikçilik
Scientix, Avrupa’da STEM eğitiminde, projeler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sistematik bir şekilde bilgi toplar ve eğitimcilerden, araştırmacılardan, endüstriden ve politika yapıcılardan oluşan geniş bir kitleye ulaşılmasını sağlar. Bu servis Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerinde mevcuttur.

2-Etki
Scientix, Avrupa’da STEM eğitiminde işbirliği için bir platform olmasına rağmen, dünyadaki tüm insanlar tarafından kullanılabileceği gibi, alanı gerçekten küreseldir. 27 Avrupa ülkesinde Ulusal İrtibat Noktaları ve Eğitim Bakanlıkları ile birlikte, dünya genelinde 38 ülkede bulunan STEM öğretmenleri olan yüzlerce Scientix Elçisi ile çalışmaktadır.3-Ölçeklenebilirlik
Scientix, bilgileri ve akran öğrenme yapısını paylaşarak, Avrupa ve dünya genelinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminde başarılı pilot girişimlerin geniş bir uygulanmasını kolaylaştırır.