Gelecek Sınıf Ağı – Kore

Gelecek Sınıf Ağı (GSA), eğitimde yenilikçi fikirleri yaymak için medyayı kullanarak Güney Kore’deki eğitim sistemini değiştirmek için yola çıkmıştır. Çevrimiçi bir platform; öğretmen ağının işbirliği yapmasına, deneyimlerini paylaşmasına ve geleneksel eğitim normlarına tabandan meydan okumasına izin verir.

Ağ bir dizi eğitim fikri sergilerken, Çevirmeli Sınıf Projesi, Gelecek Sınıf Ağı’nın Güney Kore’deki inovasyonun yayılmasını destekleme yöntemine bir örnektir. Ulusal bir yayın şirketi ile ortaklaşa çalışan Gelecek Sınıf Ağı, Güney Kore’de çevrilmiş öğrenmenin kullanımının ilk pilotu oldu.

Döndürülmüş bir sınıfta öğretmen artık önden ders vermez. Bunun yerine, öğrenciler sınıfa öğretmenleri tarafından oluşturulan bir videoyu günlük derse hazırlanırken izleyerek gelirler. Pasif olarak bilgi almak yerine, öğrenciler tartışmalara, görevlere ve problem çözmeye katılırlar. Öğretmen gerektiğinde öğrencileri dolaştırmakta ve desteklemekte veya onlara meydan okumakta serbesttir.

Bu çok yönlü öğrenmenin yararları, öğrenciler için geliştirilmiş test puanlarında ve en önemlisi de motivasyonlarında daha iyi görülmüştür. Öğrencilerin rollerini pasifden aktif hale getirme yetkisi vardır. Bu çalışmadan sonra daha az öğrencinin sınıfta uyuya kaldığı ve sınıfın ahlaki değerinin değiştiği gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Sınıf Ağı, bir sınıfın sonraki öğretmenin çevrilmiş öğrenme metodunu kullanmamışsa, bu faydaların kaybedilebileceğini anlar. Başarılar devam ederse, sürdürülebilirlik çok önemlidir. Fikir ve etki, öğretmenlerin çevrilen sınıfın uygulanması konusunda da tavsiye alabileceği bir platformda ayrıca paylaşılmıştır. 2013 itibariyle, yaklaşık 10.000 öğretmen sınıflarını çevirmeyi denemiştir.

Bu öğretmenleri ve gelecekte denemek isteyenleri desteklemek için Gelecek Sınıf Ağı iki günlük öğretmen önyükleme kampları işletmekedir. Burada, sürecin farklı aşamalarındaki öğretmenler, inovasyonu benimsemek için deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşabilirler.

Gelecek Sınıf Ağı şimdilerde 20.000 üyeye sahiptir ve yakın zamanda Google Impact Challenge’ı ve bu olgu içerisindeki 500.000 $ değerindeki ödülü kazanmıştır.

‘’Herkes eğitimin KRİZİNE yöneldiğinde, biz UMUDA yöneliyoruz.’’ 

Yumi Jeung, Gelecek Sınıf Ağı şirketinde İçerik Yöneticisi

Özet:

Eğitim değişen toplumla yakından bağlantılı olmalıdır. GSA gelecekteki eğitimin neye benzemesi gerektiği fikrini yayar ve Güney Kore’de bir değişiklik yapmak için işbirlikçi öğretmenler ağı aracılığıyla 21. yüzyıl eğitimini tasarlar.

Hedef Grubu: Öğretmenler

HundrED Kriterleri:

Yenilikçilik

Eğitim değişen toplumla yakından bağlantılı olmalıdır. Gelecek Sınıf Ağı, eğitimin geleceğinin nasıl görünebileceği fikrini yayar ve bu felsefe çerçevesinde 21. yüzyıl eğitimini tasarlar.

Etki

Gelecek Sınıf Ağı’nın başlamasından kısa bir süre sonra, yaklaşık 10.000 öğretmen, sınıflarını çevirmek gibi yenilikçi uygulamalar deneyerek işbirliği yaptı.

Ölçeklenebilirlik

Gelecek Sınıf Ağı aracılığıyla, bu etkinlikleri uygulayan 700’den fazla öğretmen vakasıyla, 50’den fazla yeni geliştirilen sınıf etkinliği olmuştur. Bunların tümü, Gelecek Sınıf Ağı işbirliği fırsatlarının bir sonucudur.