Tikichuela Matematik – Paraguay

Tikichuela Matematik nedir?

“Tikichuela programı, her okul öncesi öğrencisinin – dil, hane halkı geliri, okul türü veya coğrafi alandan bağımsız olarak – aynı yüksek kaliteli matematik dersine erişebilmelerini sağlamaya yardımcı olan basit bir teknoloji kullanarak öğrencilerin öğrenme boşluklarını azaltmayı başardı”

Emma Näslund-Hadley Lider Eğitim Uzmanı, IDB

Matematik, çevremizdeki dünyayı anlamanın anahtarıdır. Sayısal beceri, istihdam için fırsatlar yaratır ve ulusların refahına katkıda bulunur. Paraguay bölgelerinde, çocuklar bu önemli beceriler olmadan okulu terk ediyorlardı. Kırsal ve kentsel okullar ile İspanyolca ve Guaraní konuşan öğrenciler arasında büyük kazanım farkları vardı.

Bu sorun, hizmet öncesi eğitim eksikliği nedeniyle öğretmenlerin kalitesinin tutarsız olduğu kırsal alanlarda daha yüksekti. Erken dönemlerdeki matematik eğitimini dönüştürme girişimleri, pedagojik bilgilerdeki boşluklar, öğretmenlerin müfredat belgelerini uygulamaya çevirme yeteneklerini engellediği için başarılı olamamıştır.

Tikichuela Matematik bu zorlukları kabul etti ve yaratıcı bir çözüm buldu. Her ders bir senaryoya dönüştürüldü ve müzik, tiyatro, şarkı ve oyunlarla dolu etkileşimli bir radyo programı oluşturmak için kaydedildi. Bu, tüm öğretmenlerin kendi bilgi ve yeteneklerinden bağımsız olarak yüksek kaliteli bir ders vermelerini sağlamıştır.

Paraguay’daki matematik dersleri geleneksel olarak ezbere ve ezberlemeye dayalı öğrenmeye dayanır, ancak Tikichuela Matematik, oyun tabanlı bir pedagoji kullanır. Samimi karakterler onları ses derslerinde yönlendirir ve çocuklar dans, tiyatro, şarkı ve hareket yoluyla aktif olarak öğrenirler.

Sesli dersler, öğretmeni değiştirmek yerine, tüm çocukların yüksek kaliteli matematik eğitimine erişmelerini sağlamak için öğretmene dersin sunumunda rehberlik eder. Çocuklar matematik derslerini severler ve bariz neşeleri Panamanian hükümetini Tikichuela programını benimsemesine sebep olmuştur.

Tüm çocukların öğrenmesini sağlamak için, dersler hem İspanyolca hem de Guaraní’deki tüm temel kavramları tekrar eder. Tikichuela Matematiğinin, geleneksel olarak İspanyolca konuşulan akranlarından daha kötü performans gösteren Guaraní konuşmacılarının başarısını arttırdığı ve her iki dilde de dersi duyan iki dilli çocuklar için özellikle faydalı olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerin, Tikichuela Mathematic’i kullanmaya başlamak için fazla ​​eğitime ihtiyacı yoktur. Okul başlamadan önceki günlerde bazı eğitimler vardır ve öğretmenler okul yılı boyunca öğretme ve geribildirim modellemesi ile sınıfta ders alırlar. Ayrıca, öğretmen grupları belirli derslerin zorluklarını ve başarılarını tartışmak için düzenli olarak toplanır.

Proje okul öncesi ile başladı, ancak başarıya dayanarak, 1. ve 2. sınıfa genişletildi ve şu anda 3. sınıfa yönelik sesler geliştiriliyor. Ayrıca, bir Tikichuela Bilim programı şu anda Caaguazú bölümündeki ana okullarında pilot olarak çalışmaktadır.

Özet- Paraguay kırsalındaki kazanım/başarı boşluklarının üstesinden gelmek için Etkileşimli Radyo kullanarak matematik öğretmeye oyun temelli bir yaklaşım.

Uygun Yaş Grubu: 3-7 yaş

Uygulama için ipuçları: Tikichuela Matematik yaklaşımının benimsenmesi biraz zaman alır. Matematiksel yönlendiriciler, sayı kartları, sesli eğitim, basılı dersler gibi basılı materyaller ve ses derslerini yürütmenin bir yolu gibi birkaç kaynak gerektirir. Birkaç ay sesli eğitimi yerel içerik ve dile uyarlamak için hesaplamalar yapılmalıdır. Bir-iki günlük bir eğitimden sonra hemen uygulanabilir. Bir öğretmen bunu uygulayabilir ancak maksimum etki için tüm okulun programı kabul etmesi daha iyi olur.

HundrED Kriterleri:

1-Yenilikçilik

Tikichuela Matematik oldukça basittir. Karmaşık yazılıma tabii olmaz. Düşük teknoloji vardır ve çalışır. Paraguay’daki öğrenme açığını azaltmak için oldukça faydalı olmuştur.

2-Etki

Sadece ilk 5 ayda, deneysel bir değerlendirmeye dayanarak, Paraguay’daki bu program matematik öğrenmesinde% 9,2 artış gösterdi. Kırsal alandaki öğrenciler, kentsel alanlardan daha fazla gelişmiştir.

3-Ölçeklenebilirlik

Tikichuela Matematik Paraguay’da başladı ve şu anda Panama’da kullanılıyor. Matematik müfredatı dünya çapında geniş ölçüde benzer olduğundan, kavram oldukça ölçeklenebilirdir. Ses kayıtlarının bazı özel Paraguaylı kültürel referansları nedeniyle uyarlanması ve okulunuzda kullanılan dile / dillere çevrilmesi gerekir.